PODFLIX.COM | ร้านขาย บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก พร้อมสูบ ส่งด่วน ทั่วไทย มีเก็บปลายทาง

คำถามที่พบบ่อย

01. คำสั่ง

ฉันจะได้รับสินค้าเมื่อไร?

เมื่อทำการสั่งซื้อจะมีการระบุวันที่จัดส่ง หลังจากวางคำสั่งซื้อแล้ว เวลาจัดส่งเดียวกันจะระบุไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ระหว่างการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งบนเว็บไซต์ จะแตกต่างไปจากการยืนยันคำสั่งซื้อ

ตอนนี้ฉันเห็นเวลาจัดส่งที่นานขึ้นของ (ส่วนหนึ่ง) ของคำสั่งซื้อของฉัน ฉันจะยกเลิกได้อย่างไร

หากคำสั่งซื้อมีระยะเวลาในการจัดส่งนานกว่าที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก (ส่วนหนึ่งของ) คำสั่งซื้อนั้น สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พวกเขาจะยกเลิกคำสั่งซื้อให้คุณ จำนวนเงินที่ซื้อจะกลับเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณภายในสองวันทำการ เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้อีกต่อไป

ฉันจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของฉันเมื่อใด

เมื่อคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ คุณจะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่านบัญชีของคุณที่ร้านของเรา เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี คุณจะเห็นคำสั่งซื้อและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้

02. การจัดส่งสินค้า

ฉันจะได้รับสินค้าเมื่อไร?

เมื่อทำการสั่งซื้อจะมีการระบุวันที่จัดส่ง หลังจากวางคำสั่งซื้อแล้ว เวลาจัดส่งเดียวกันจะระบุไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ระหว่างการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งบนเว็บไซต์ จะแตกต่างไปจากการยืนยันคำสั่งซื้อ

ตอนนี้ฉันเห็นเวลาจัดส่งที่นานขึ้นของ (ส่วนหนึ่ง) ของคำสั่งซื้อของฉัน ฉันจะยกเลิกได้อย่างไร

หากคำสั่งซื้อมีระยะเวลาในการจัดส่งนานกว่าที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก (ส่วนหนึ่งของ) คำสั่งซื้อนั้น สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พวกเขาจะยกเลิกคำสั่งซื้อให้คุณ จำนวนเงินที่ซื้อจะกลับเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณภายในสองวันทำการ เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้อีกต่อไป

ฉันจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของฉันเมื่อใด

เมื่อคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ คุณจะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่านบัญชีของคุณที่ร้านของเรา เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี คุณจะเห็นคำสั่งซื้อและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้

03. คำสั่ง

ฉันจะได้รับสินค้าเมื่อไร?

เมื่อทำการสั่งซื้อจะมีการระบุวันที่จัดส่ง หลังจากวางคำสั่งซื้อแล้ว เวลาจัดส่งเดียวกันจะระบุไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ระหว่างการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งบนเว็บไซต์ จะแตกต่างไปจากการยืนยันคำสั่งซื้อ

ตอนนี้ฉันเห็นเวลาจัดส่งที่นานขึ้นของ (ส่วนหนึ่ง) ของคำสั่งซื้อของฉัน ฉันจะยกเลิกได้อย่างไร

หากคำสั่งซื้อมีระยะเวลาในการจัดส่งนานกว่าที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก (ส่วนหนึ่งของ) คำสั่งซื้อนั้น สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พวกเขาจะยกเลิกคำสั่งซื้อให้คุณ จำนวนเงินที่ซื้อจะกลับเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณภายในสองวันทำการ เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้อีกต่อไป

ฉันจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของฉันเมื่อใด

เมื่อคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ คุณจะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่านบัญชีของคุณที่ร้านของเรา เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี คุณจะเห็นคำสั่งซื้อและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้

04. ผลตอบแทนการแลกเปลี่ยนและการร้องเรียน

ฉันจะได้รับสินค้าเมื่อไร?

เมื่อทำการสั่งซื้อจะมีการระบุวันที่จัดส่ง หลังจากวางคำสั่งซื้อแล้ว เวลาจัดส่งเดียวกันจะระบุไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ระหว่างการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งบนเว็บไซต์ จะแตกต่างไปจากการยืนยันคำสั่งซื้อ

ตอนนี้ฉันเห็นเวลาจัดส่งที่นานขึ้นของ (ส่วนหนึ่ง) ของคำสั่งซื้อของฉัน ฉันจะยกเลิกได้อย่างไร

หากคำสั่งซื้อมีระยะเวลาในการจัดส่งนานกว่าที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก (ส่วนหนึ่งของ) คำสั่งซื้อนั้น สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พวกเขาจะยกเลิกคำสั่งซื้อให้คุณ จำนวนเงินที่ซื้อจะกลับเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณภายในสองวันทำการ เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้อีกต่อไป

ฉันจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของฉันเมื่อใด

เมื่อคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ คุณจะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่านบัญชีของคุณที่ร้านของเรา เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี คุณจะเห็นคำสั่งซื้อและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้